شرکت در سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور
 از تاریخ 19-15 اردیبهشت 1397
مکان: مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب