تاریخچه  شرکت:

شرکت پيشرو کنترل به شماره ثبت 36370 و به استناد روزنامه رسمی شماره 18668، فعالیت خود را از سال 1387 آغاز نموده است و با بهره گیری از دانش،تخصص و توانایی های خود، در حال انجام خدمات مشاوره، طراحی، تامین کالا، نظارت و اجرای پروژه های متعددی در زمینه های اتوماسیون صنعتی، کنترل، مانیتورینگ، تله متری، ابزار دقيق، ارتینگ و سیستم های حفاظت در برابر صاعقه می باشد .

ماموریت ها و چشم انداز:

  1. تامين رضايت مشتريان در راستای ملزومات تعريف شده و نياز های رو به تغيير.
  2. افزایش راندمان امور سازمانی و اتوماسيون اداری.
  3. ارتقا ارزشهای سازمانی.
  4. آموزش پیوسته پرسنل به منظور ارتقا دانش فنی.
  5. افزایش فعالیتهای تحقیقاتی مستمر در زمینه تکنولوژی های نوین.