بازدید رئیس سازمان آب و فاضلاب تهران از شرکت مهندسی پیشرو کنترل در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1397
شرکت در سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور از تاریخ 19-15 اردیبهشت 1397 مکان: مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب
شرکت در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق از تاریخ 9-6 اردیبهشت 1397 مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
بازدید عوامل شرکت ملی گاز ایران از شرکت مهندسی پیشرو کنترل
حضور نماینده شرکت پیشرو کنترل در تور علم و فناوری گرجستان
بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت پیشرو کنترل جناب آقای مهندس سید طه حجازی از برخی کارخانه های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری ساکسونی آلمان