نام پروژه 

سیستم تله متری تأسیسات آبرسانی شهر ایلام

تاسیسات آب رسانی شهرستان

4 عدد ایستگاه پمپاژ، 2 عدد ایستگاه ریپیتر، 1عدد مرکز کنترل

Mounted Instrument Devices  Pressure Transmitter , Flow Meter , Power Meter , Level Transmitter , Level Switch
Actuator Valve , Soft Starter , Chlorine Analyzer , Turbidity Analyzer
Communication Type 

 The telecommunication connection in the 5.8 GHz frequency band includes the Mikrotik radio modems. Analysis of all implemented links has performed by PTMP Radio Planner software. The largest implemented link in this project is 4Km in length.

 Communication Protocol  

 The Ethernet TCP / IP communication protocol was selected according to the equipment ordered by employer. It should be noted that this protocol connects Siemens S7-300 PLCs with monitoring software, which is possible through the Ethernet network.

Monitoring Software

 WinCC software contains 2048 tags.  

Created capabilities

• Monitoring the level of reservoirs and motor control based on the level of reservoirs.
• Monitor the amount of chlorine and water turbidity and connect to the chlorination system in order to adjust the amount of chlorine.
• Use of solar systems at those stations with lack of the source of electricity.
• Possibility of controlling wells and pumping motors in the form of remote and local.
• Video surveillance on important stations.
• Recording all the required information in the form of Excel charts and tables.

Gallery: