نام پروژه 

پروژه تله متری و مانیتورینگ تاسیسات ایستگاههای سنجش الکترونیکی منابع آب های سطحی و زیرزمینی استان کردستان

 تاسیسات آب رسانی شهرستان 34 عدد ایستگاه هیدرومتری، 27 عدد ایستگاه باران سنجی، 4 عدد ایستگاه پیزومتری
 بستر ارتباطی 

ارتباط مخابراتی از طریق مودم های GPRS محصول شرکت پیشروکنترل 

نرم افزار مانیتورینگ 

سامانه اینترنتی  طراحی شده توسط شرکت پیشرو کنترل

قابلیت‌های ایجاد شده
  • تخلیه اطلاعات دیتالاگر های موجود در کلیه ایستگاه ها به صورت روزانه.
  • ارشیو اطلاعات دریافتی مختص هر ایستگاه.
  • ایجاد بانک اطلاعاتی دیتا های هر ایستگاه.
  •  قابلیت Import و Export کلیه اطلاعات در قالب فایلهای Excel  و Html.
  • دریافت تنظیمات انجام شده بر روی دیتا لاگر های موجود در ایستگاه ها به منظور انلالیز اطلاعات دریافتی.
  • نمایش نمودارها و گراف های مورد نیاز.

تصاویر: