نام پروژه پروژه تله متری و مانیتورینگ تاسیسات آب رسانی شهرستان سمیرم
 تاسیسات آب رسانی شهرستان 2 حلقه چاه - 3 عدد مخزن - 2 عدد ایستگاه پمپاژ
 تجهیزات ابزار دقیق نصب شده

Pressure Transmitter, Power Meter, Level Switch, Chlorine Detector, Turbidity analyzer

 بستر ارتباطی  ارتباط مخابراتی در باند فرکانسی 5.8GHz  شامل رادیو مودم های شرکت Mikrotik انجام شده است . آنالیز کلیه لینک های اجرا شده توسط نرم افزار PTMP Radio Planner انجام گردیده است .بزرگترین لینک اجرا شده در این پروژه به طول 14Km می باشد.
پروتکل ارتباطی ه علت وجود مدل های مختلف از PLC های زیمنس در کل پروژه که به در خواست کارفرما تهیه شده بود در این پروژه از دو پروتکل در برقراری ارتباط استفاده گردید که شامل  Ethernet TCP/IP  و OPC Server می باشند.
نرم افزار مانیتورینگ

 نرم افزار WinCC  شامل  2048  tag  ، یک عددserver  و دو عدد client است.

قابلیت‌های ایجاد شده

•امکان کنترل موتور‌های چاه‌ها و پمپاژ به صورت remote و local.
• مانیتورینگ سطح مخازن و کنترل موتورها  بر اساس سطح مخازن.
• نظارت تصویری بر روی ایستگاه های دارای اهمیت.
• استفاده از سیستم های خورشیدی در ایستگاه های فاقد برق.
•ثبت و ظبط  کلیه اطلاعات مورد نیاز در قالب نمودار و جداول Excel.

تصاویر: