نام پروژه پروژه تله متری و مانیتورینگ تاسیسات آب رسانی شهرستان دهاقان
 تاسیسات آب رسانی شهرستان 4 حلقه چاه- 3 عدد مخزن.
 تجهیزات ابزار دقیق نصب شده  Pressure Transmitter , Flow Meter , Power Meter , Level Transmitter , Level Switch
Actuator Valve , Soft Starter , Chlorine Analyzer , Turbidity Analyzer
 بستر ارتباطی  ارتباط مخابراتی در باند فرکانسی 5.8GHz  شامل رادیو مودم های شرکت Mikrotik انجام شده است . آنالیز کلیه لینک های اجرا شده توسط نرم افزار PTMP Radio Planner انجام گردیده است .بزرگترین لینک اجرا شده در این پروژه به طول 4Km می باشد.
 پروتکل ارتباطی 

 باتوجه به تجهیزات سفارش داده شده توسط کار فرما پروتکل ارتباطی OPC Server انتخاب گردید. لازم به ذکر است که این پروتکل ارتباط PLC های S7-200 زیمنس را با نرم افزار مانیتورینگ برقرار می کند که این ارتباط از طریق شبکه Ethernet امکان پذیر می باشد.

نرم افزار مانیتورینگ  نرم افزار WinCC شامل 1024 تگ و یک عدد server می باشد.
قابلیت‌های ایجاد شده
  • مانیتورینگ سطح مخازن و کنترل به موتور‌ها بر اساس آنها.
  • مانیتورینگ میزان کلر و کدورت آب و اتصال به سیستم کلر زنی‌ جهت تنظیم مقدار کلر.
  • نظارت تصویری بر روی ایستگاه های دارای اهمیت.
  • استفاده از سیستم های خورشیدی در ایستگاه های فاقد برق.
  • ایجاد کنترل اتوماتیک بروی کل سیستم تله متری که بر اساس سطح آب مخازن ، وضعیت روشن یا  خاموش بودن پمپ های مربوطه  به صورت خودکار انجام می پذیرد.
  • ثبت و ضبط  کلیه اطلاعات مورد نیاز در قالب نمودار و جداول Excel.

تصاویر: