نام پروژه   

 اجرای لینک رادیویی آب و فاضلاب شهرستان خور

 بستر ارتباطی 

 ارتباط مخابراتی در باند فرکانسی 5.8GHz شامل رادیو مودم های شرکت Mikrotik می باشد. آنالیز کلیه لینک های اجرا شده توسط نرم افزار PTMP Radio Planner انجام گردیده است . لازم به ذکر است که بزرگترین لینک اجرا شده در این پروژه به طول 27Km  می باشد.

تصاویر: