نام پروژه 

طراحی مدارات و راه اندازی سیستم کنترل اتوماتیک خطوط تولید موزاییک پیشرو ماشین 

کارفرما

 شرکت بتن ماشین سازی حمیدی  

شرح مختصری از پروژه 
  • طراحی سیستم اتوماسیون 
  • ساخت و مونتاژ سیستم کنترل و مانیتورینگ
  • برنامه نویسی و اجرای سیستم به صورت اتوماتیک و دستی 

تصاویر: