نام پروژه 

 طراحی مدارات و راه اندازی سیستم کنترل اتوماتیک ساب اسلب سنگ 

کارفرما

 ماشین سازی رضایی

شرح مختصری از پروژه 
  • طراحی سیستم اتوماسیون 
  • ساخت و مونتاژ سیستم کنترل و مانیتورینگ
  • برنامه نویسی و اجرای سیستم به صورت اتوماتیک و دستی 

تصاویر: