نام پروژه 

طراحی و راه اندازی سیستم الکتریکی اولین دستگاه چاپ سیلک چهار رنگ توسط PLC و اجرای سیستم مانیتورینگ

کارفرما

 شرکت پرتو صنعت 

شرح مختصری از پروژه 
  • طراحی سیستم اتوماسیون 
  • ساخت و مونتاژ سیستم کنترل و مانیتورینگ
  • برنامه نویسی و اجرای سیستم به صورت اتوماتیک و دستی 

تصاویر: