نام پروژه اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ تاسیسات ساختمانی
کارفرما شرکت خوشنما سازان غرب
شرح مختصری از پروژه 
  •  تعیین مدهای عملکردی متفاوت جهت ساعات کاری مختلف با قابلیت های درخواستی 
  • امکان کنترل تمامی تجهیزات و بخش ها از طریق HMI
  • صرفه جویی مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف به صورت خودکار
  • اجرای سیستم BMS
  • ساخت و نصب تابلو 
  • برنامه نویسی و مانیتورینگ با PLC های OMRON