نام پروژه 

اجرای سیستم برق، کنترل و ابزار دقیق 

کارفرما

 شرکت کیفیت آزمای اسپادانا 

شرح مختصری از پروژه 
  • نصب و زیرسازی بیش از شش هزار متر مسیرهای کابل، از جمله سینی و لدر در انواع سایز
  • اجرای عملیات کابل کشی بیش از صد هزار مترشامل کابلهای فشارقوی، فشار ضعیف و ابزار دقیق 
  • نصب انواع ابزاردقیق جریان از جمله فلومترهای توربینی، ورتکس و اوریفیس پلیت 
  • نصب انواع ابزار دقیق دما از جمله  ترموکوپل، RTD و....
  • نصب انواع ابزار دقیق سطح از جمله انواع Gauge ، Ultrasonic , Float ,....
  • نصب انواع ابزار دقیق فشار از جمله انواع Gauge،  Differential , bellows pressure gauge,....
  • لوپ چک، کالیبره، راه اندازی و تهیه ی فاینال بوک 

تصاویر: