نام پروژه اصلاح سیستم ارت و برقگیر مراکز انتقال نفت 1و2و3 مارون
 کارفرما شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه اصفهان.
محل اجرا مراکز انتقال نفت امیدیه، رامهرمز و باغملک واقع در استان خوزستان.
مدت اجرا 10 ماه
شرح مختصری از پروژه 
  • اجرای 135 عدد چاه ارت همراه با صفحه مسی.
  •  نصب 200 عدد میله ارت و اجرای 400 عدد جوش کدولد جهت سیستم ارت مخازن ذخیره سازی نفت.
  •  اجرای حدود 10 کیلومتر ترانشه و کابل اندازی به منظور همبند کردن چاه ها با سیستم ارت قدیم و تجهیزات موجود.
  •  نصب 3 عدد صاعقه گیر بر روی دکل های مخابراتی موجود در هر سایت.

تصاویر: