نام پروژه  تهیه،نصب و اجرای سیستم صاعقه گیر و چاه ارت در مراکز انتقال نفت
کارفرما  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه اصفهان
محل اجرا  مراکز انتقال نفت منطقه شمال غرب، اشتهارد، ابهر، ایده لو، قره چمن، تبریز، میاندوآب
مدت اجرا  3 ماه
شرح مختصری از اجرای پروژه 
  •  اجرای تعداد هشت عدد چاه ارت به همراه صفحه مسی در سایت های مربوطه.
  •  اجرای 72 متر مکعب ترانشه به منظور همبندی با تجهیزات موجود.
  •  نصب دوعدد صاعقه گیر به همراه دکل های 18 متری و تجهیزات لازم.