نام پروژه اجرای سیستم صاعقه گیر در تاسیسات نم زدایی گاز گورزین و مخازن خونسرخ 
کارفرما   شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
محل اجرا  پالایشگاه خونسرخ واقع در بندرعباس و پالایشگاه گاز گورزین واقع در جزیره قشم
مدت اجرا   9 ماه
شرح مختصری از اجرای پروژه 
  • نصب RBC بر روی مخازن نفت سقف شناور به منظور حفاظت در برابر صاعقه و هم بند کردن قسمت شناور مخزن با بدنه که زون صفر نامیده میشود.
  •  هدف از نصب این تجهیز جلوگیری از ایجاد جرقه در زون صفر که منجر به آتش سوزی مخازن می گردد.
  • لازم به ذکر است شرکت پیشرو کنترل سپاهان نماینده انحصاری RBC در ایران می باشد.