نام پروژه پروژه‌ی تامین، اصلاح و اجرای سیستم اتصال به زمین اتاق های مخابرات خطوط لوله 
کارفرما   شرکت ملی گاز ایران - منطقه ده عملیات انتقال گاز
محل اجرا   منطقه ده عملیات انتقال گاز شامل شهرهای خلیلی و نورآباد واقع در استان فارس و شهر های اخند،عسلویه، تنبک،بنک، آبدان، بادوله، خورموج،آباد،محمد صالحی و روستاهای پرک، جاشک،خایز از توابع اهرم،شول و بی بی حکیمه واقع در استان بوشهر
مدت اجرا   6 ماه
شرح مختصری از اجرای پروژه 
  • اجرای بیش از 1500 مترمکعب عملیات خاکی
  • اجرای بیش از 250 شاخه Rod
  • اجرای 400 متر ترانشه (سیستم ارت افقی) و دفن بیش از 120 تن مواد کاهنده مقاومت زمین