گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه صنعت و معدن و نیرو  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنایع و معادن 
 H  گواهینامه صلاحیت 11ایمنی  پروانه فنی مهندسی
 ورود به وندور لیست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  گواهی صلاحیت شرکت های پیمانکاری و خدماتی از شرکت ملی گاز ایران سیستم مدیریت کیفیت 
 ورود به لیست کوتاه مناقصه گران خطوط لوله  p 002  گواهینامه ایزو
   مجوز فناوری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
01 005