نام پروژه 

سیستم تله متری و ابزار دقیق خط انتقال آب انارک به نائین

 تاسیسات آب رسانی شهرستان

 1 عدد ایستگاه پمپاژ، 2 عدد مخزن و دوعدد مرکز کنترل

 تجهیزات ابزار دقیق نصب شده

Pressure Transmitter, Flow Meter, Power Meter, Level Transmitter, Level Switch

Actuator Valve, Soft Starter, Chlorine Analyzer, Turbidity Analyzer

 بستر ارتباطی 

 ارتباط مخابراتی در باند فرکانسی  5.8 GHz شامل رادیو مودم های شرکت Mikrotik انجام شده است . آنالیز کلیه لینک های اجرا شده توسط نرم افزار PTMP Radio Planner انجام گردیده است .بزرگترین لینک اجرا شده در این پروژه به طول 36Km می باشد. که در مجموع طول لینک اجرا شده در کل پروژه 95Km می باشد

 پروتکل ارتباطی 

باتوجه به تجهیزات سفارش داده شده توسط کار فرما پروتکل ارتباطی Ethernet TCP/IP انتخاب گردید. لازم به ذکر است که این پروتکل  ارتباط  PLC های S7-300 زیمنس را با نرم افزار مانیتورینگ برقرار می کند که این ارتباط از طریق شبکه Ethernet امکان پذیر می باشد.

نرم افزار مانیتورینگ 

 نرم افزار  Citect  شامل Unlimited tag می باشد.

قابلیت‌های ایجاد شده
  • کنترل موتور‌های چاه‌ها و پمپاژها به صورت Remote و Local.
  • مانیتورینگ سطح مخزن‌ها و فرمان دادن به موتور‌ها بر اساس سطح مخازن.
  • مانیتورینگ میزان کلر و کدورت آب و اتصال به سیستم کلر زنی‌ جهت تنظیم مقدار کلر.
  • استفاده از سیستم های خورشیدی در ایستگاه های فاقد برق
  • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات مورد نیاز در قالب نمودار و جداول Excel.

تصاویر: